Videoklipp från konserter och turnéer

Från Olles jubileumskonsert, Musikaliska Akademiens Stora sal i Stockholm 11 okt 2009

Inspelat: 2007
Film/redigering: Anders Gustafsson

Lindgren på Gotland 2006 (2min)

Olof Lindgren, violin
Kristina Lindgren, sång
Anders Gustafsson, gitarr

Lindgren dirigerar Östersunds Orkesterförening i Rodrigos: Fantasia para un Gentilhombre.

Españoleta
Solist: Anders Gustafsson
Dirigent: Olof Lindgren
Östersunds orkesterförenng (1994)

Olof Lindgren: Den tanklöse spelmannen (2 min)

Östersunds Orkesterförening
Solist: Lennart Ögren
Dirigent: Tonsättaren

 

Lindgren i Toner AB | Stenhuggarvägen 5 | 835 40 Nälden | info@lindgrenitoner.se