Opus

Verk/Titel

Besättning

  Förteckning över Instrumentationer och arrangemang. PDF-fil
Svit för blåsarkvintett (1958)

Blåsarkvintett

Partita över psalmmelodi(1958)

Stråkkvartett

Afton, Nattviol (1958)

Manskör

Cantata da Chiesa, kyrkokantat (1960)

bl. kör B/ blåsare C/ orgel

Hjärtstilla (1960)

Manskör

Hertig Magnus

Orkester, kör

Valpen Dogge

Musiksaga

8 Concertino för stråkar (1961)

Stråkorkester

9 Humoristica (1960)

A/ Orkester B/ 2 violiner

10 Trumpedorerna

A/ 3 trumpeter B/symf orkester C/ blåsorkester

11 Kanon

2 violiner

12 Påskrecitativ och Aria (1960)

sopranblockflöjt (tenor), orgel

13 Brinn valborgsmässoeld (1961)

Manskör

14 Vårmarsch

Blåsorkester

15 Festpolonäs

Symfoniorkester

16 Out of the deep

Manskör, orgel

17 Lek (1965)

violin, piano

18 Att likna Dig (1975)

Blandad kör

19 Frid på jord (1979)

Sång

20 Skogens julpsalm

sång

21 Jamtsongan

Sånghäfte

22 Fem Nävervisor

Solo-manskör-blåskvintett, stråkkvartett-orkester ad.lib

23 En dag ská jag skriva...

Bl. kör

24 Setterlindsånger

Tonsatta dikter av Bo Setterlind

25 Solmöja

Violin och sång

26 Tre Kärlekssånger  
27 BECEDA

Stråkensemble

28 Blomstervandring

Sopran, gitarr och stråkorkester

29 Brurlåt-Kärleken är som en sommarvind

Sång, violin, viola. Bl. kör

30 Ut till havs

Tonsatt dikt av Berta Magnusson

31 Dröm om lavar

Sång och gitarr

32 Jul i Jämtland

 

33 Brudvisa till Karin och Magnus

Sånger

34 Herre Arbejan - Sjong åarbej!

Sånger och körvisor till text av Berta Magnusson

35 Dagsverser

Sång

36 Aptiten kommer

Kanon

37 Bodsjövisan

Sång

38 "Stamps"

 

39 Konsert för cello och bl. Kör

 

40 Nocturne

Sång, cello

41 Capriccio e Epilog

Valthorn och Bl. kör

42 Fjällbrudens bön

 

43 Älgamäss

14 sånger och visor

44 Med Nävergiga och Videflöjt

16 sånger och visor till text av Pälle Näver

45 Den tanklöse spelmannen

Baryton och orkester

46 Fem bilbelcitat

Sång för två röster

47 Kyrkklockorna i Föllinge kyrka  
48 Fyra lyriska poem

Violin och bl. kör

49 Puss i påsk med Pelle och Lisa

Påskvisor

50 Fyra guninska sånger

 

51 Canti dámore

Oboe och bl. kör

52 Sånger i höstens sköte

Åtta sånger till texter av Berta Magnusson

53 Fyra dansvisor i folkton

Bl. kör

54 Östersund 200 år

10 sånger

55 Birkafanfar

Trumpetsolo med bl. kör el brasskvartett

56 Concertino

Fagott och stråkorkester

57 Livets jojk

Två violiner

58 Se evighetens trygga

 

59 Konsertuvertyr till minne av tonsättaren Wilhelm Petersson-Berger

Orkester

60 Ängslan

Sång och violin till text av Berta Magnusson

61 Fantasia Futura

Solotrombone och bl. kör

62 Intrada - Dialog - Danza

Blåsarkvintett

63 Filharmoni för felor

Stråkorkester

64 Öppen dörr - Konsert för två solovioliner, åtta blåsare och cembalo

Två solovioliner, flöjt, oboe, klarinett, fagott, trumpet, horn, trombone, tuba och cembalo

65 Tre symfoniska bilder för symfonisk blåsorkester

 

66 Sju impressioner

Två violiner

67 Konsert för fiol och nyckelharpa

 

68 Konsert för piano och bl. kör

 

69 Concerto Canto

Två violiner och bl. kör

70 Hyllning till Jämtland

bl kör

71 Bakom slutna ögpnlock

Sång

72 Balladen om Ebbe Skammelsen

Åtta viola

73 Barnvisor

Barnvisor till Berta Magnussons texter

74 Convolvulus

Sång och piano (eller gitarr)

75 Fågelns sång

Sång och piano (eller gitarr)

76 Långt nola öde gålom

Sång och violin

77 Tre duetter för violin och gitarr

Inspiration av Eward Munchs tavlor

78 Min Rimbukett

Manskör

79 Pilgrimen

Opera i tre akter

80 Tre Duos för accordeon  
81 Konsert för accordeon och orkester  
82 Samspråk

Konsert för fagott och blandad kör

83 Exibition in Malgomaj

Symfonisk blåsorkester

84 Spegel Två

Blandad kör texter: Bertil Pettersson

85 Tre Lyriska Akvareller

Violin, viola och stråkorkester

86 En Lapp Nilslegend

2 Violiner och en berättare.
Texter: Berta Magnusson

87 Sisyfos

Pianosolo

88 En Jämtlandsvisa

text: Arne Ängehov

89 Jorden ett lån

text: Berta Magnusson

90

Calur vitae - Livsglädje

Konsert för viola och blandad kör
Även sättning för: viola och stråkorkester

91 Fyra vårvintersånger

Sopran, cello och piano

92 Fem pasticher

Alt (basbaryton) och cello

93 Trio för piano, violin och viola Piano, violin och viola
   
  Förteckning över Instrumentationer och arrangemang. PDF-fil

 

Lindgren i Toner AB | Stenhuggarvägen 5 | 835 40 Nälden | info@lindgrenitoner.se