SAMSPRÅK

Dialoger för instrument och blandad kör i tonsättningar av OLOF LINDGREN.
Malmö Kammarkör under ledning av Dan-Olof Stenlund. Solister: Hans Pålsson, Annika Amundsen, Henrik Halén.
Texter: Berta Magnusson och Bertil Pettersson

 

SAMSPRÅK - Dialoger för faggot och blandad kör op. 82
Texter: Bertil Pettesson
Ett ord på vägen
En stund av frid
Det blåser höst
September

CAPRICCIO E EPILOGO - För valthorn och blandad kör op.41
Texter: Berta Magnusson
Tjårvies sång - ett renhirns melodi - Fjällbrudens bön

KONSERT För piano och blandad kör op.68
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadeno (Ovidius, Epistulae ex Pronto)
Omnia mutantur, nihil interit (Ovidius, Metamorfoser)
Inquitum est cor nostrum, donec requiescat in te (Agustinus, Confessiones)
Amantium irae amoris integratio est (Terentius, Andria) - Acta est fabula, plau dite (enl. Sueonius citerat på dödsbädden av kejsar Agustus)

recensioner

 

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se