<--   op.91   -->

Fyra vårvintersånger

Texter:
Orwar Eriksson
Vårvintersång I :   
Pärluggla - nattlig urtidssångare
Vårvintersång II :
Dagsmeja Snöglitter Nymåne
Vårvintersång III:
Ni är tecknet: vårdag ett faktum
Vårvintersång IV :
Luftens nomader:

 

Noter: tonsättaren

 

 


Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se