<--   op.90   -->

Calur vitae - Livsglädje -

Op. 90-a
Konsert för viola och blandad kör
Sats I Amicus certus in re incerta cernitur
- I nöden prövas vännen

Sats II De clarorum philosophorum vitis
Man lever inte för att äta, utan man äter för att leva -

Sats III Horas non numero nisi seneras
Jag räknar endast de ljusa timmarna

Sats IV Beatus illequi procul negotiliis
Lycklig den som lever

Op 90 b
Konsert för viola och stråkorkester
Sats I Tempo recitative ad libitum- Andante con moto
Amicus certus in re incerta cernitur
I nöden prövas vännen

Sats II Allegro scherzando De clarorum philosophorum viti
Man lever inte för att äta, utan man äter för att leva

Sats III Lento meditativo Horas non numero nisi seneras
Jag räknar endast de ljusa timmarna

Sats IV Allegro con brio Beatus illequi procul negotiliis
Lycklig den som lever

Noter: tonsättaren

 

Konserten är tonsatt för Magda Stevensson på anmodan av Knud Frederiksen f.d bratschist i Den Danske Strygekvartetten Förslagen datum för uruppförande: Söndagen den 30 maj 2010 i S:t Petri kyrka i Malmö med Magda Stevenson som solist tillsammans med Petri sångar


Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se