<--   op.85   -->

Tre Lyriska Akvareller

Violin, viola och stråkorkester

Inspirerade av dikter Ur De tusen dikternas bok av Harry Martinsson.

Tre Lyriska Akvareller är tonsatta för Ena recitativ  Karl-Ove Mannberg violin och Moshe Bendor viola. Under många år har organiserat och instruerat musiker både lokalt och de senare åren i Bergsakademin där stråkbegåvningar förmedlats både individuell undervisning och ensemblespel.

Noter: tonsättaren

Morgon
Jag såg i morgonljuset i havstrandens gräs en fjäril med solgul vinge
arbeta sig ut ur det nattliga, som mognat.
Äntligen fullbordad och mogen för en stund av liv
fladdrade den som en nytänd låga i strandskogen.
Havet sjöng morgon bakom.
En oundviklig gryning trängde på med tunga vågor.

Sommarkvällen skänker
Sommarkvällen skänker sig själv
trygghet i sin stillnad
men somnar inte ner, ty svalkan kommer.
Himlen klarnar vit, luften vakar och lyssnar.
Långt bort höres en trast
flitigt öva sig på sin klara flöjt.

Sitter du i en glänta
eller på en äng som gäst
och främling i världen,
når dig sommarkvällens frid som
ingen har häcklat,
ingen fullt förklarat

Eolsinstrumentet
Eolsinstrumentet tillhör ingen.
Bort med viljans sång idag. Inget intrång här.
Sommarfödd kommer en kåre,
letar runt men ej för att finna,
för med sig en fjäril, kanske ett bi från ovidkommande kupa.
En svalka som vandrar
bläddrar förstrött
i solhet åkers ax,
spelar på vetets strån som tusen strängar,
en dag av lycka.

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se