<--   op.81 -->

Konsert för ackordeon och orkester

Tonsatt till Irina Krjutjkovas solodiplomkonsert med orkester 2007
Första satsen - Allegro spirito - kan beskrivas som ett "Möte på fantasins stigar". Andra satsen - Lento cantabile . "Dröm vid Skogsfruns källa" är en melodi som är tonsatt till en dikt av Berta Magnusson och ingår i sångcykeln Blomstervandring. Den beskriver mötet med den underbara orkidén Skogsfrun - Epipogium aphyllum. Den sista satsen - Vivace - beskrivers som en "Dans i rysk-svensk glädje". Dent ryskinspirerade temat ger många olika improvisationer kring burleskeri, humor och virtuositet.

I. Allegro spirito II. Lento III Finale

Noter: Blåsbasen

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se