<--   op.72   -->

Balladen om Ebbe Skammelsen

Tema med variationer för åtta viola tonsatt på uppdrag av den danske violaprofessorn Knud Frederiksen .

Noter: tonsättaren

 

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se