<--   op.69   -->

Concerto Canto för två violiner och blandad kör

Tillägnat Esther, Elsas mor.

Underrubriken ”Flammor vid fjällets fot” är också samlingsnamnet på CD:n som Martin och Cecilia Gelland spelat in med min musik. Tonsatt efter en idé från Duo Gellandmed inspiration till texter och bilder av konstnären, silversmeden och naturälskaren med hemadress Malgomaj: Tage Lundin

I Under himlars milda beröring - Andakt

II Ljuset i kåtan - Vid slöjors nakna ljus

III Vår - Fullmåne

IV Midsommarlek

Noter: tonsättaren

 

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se