<--   op.68   -->

Konsert för piano och blandad kör

Till Dan-Olof Stenlund Uruppförd i Malmö Konserthus den 27 september 2005 med Hans Pålsson som solist och Malmö Kammarkör under Dan-Olof Stenlunds ledning Textunderlag till pianokonserten hämtade ur Pelle Holms BEVINGADE ORD Ordspråk på latin

I. Gutta cavat lapidem Droppen urholkar stenen non vi sed saepe cadendo icke genom sin kraft utan genom att ofta falla

II . Omnia mutantur, nihil interit Allting förändras, men ingenting förgås

III. Inquietum est cor nostrum, Vårt hjärta är oroligt , donec requiescat in te till dess det finner vila i dig.

IV. Amantium irae amoris integratio est. De älskandes tvister förnyar kärleken; de älskandes gnabb är kärlekens förnyelse

Coda
Acta est fabula, plaudite Skådespelet är slut, applådera! Vanlig avslutning i de romerska skådespelen

Noter: tonsättaren

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se