<--   op.65   -->

Tre symfoniska bilder för symfonisk blåsorkester

Det var vännen Lars-Gösta Benstorp i Lerum som gav mig uppslaget att skriva ett verk f ör symfonisk blåsorkester. Vi hade samma lärare i instrumentation vid Musikhögskolan i Stockholm - Professor Gunnar Johansson - och jag hade länge tänkt att skriva ett verk som jag kunde tillägna honom som betytt så mycket för mitt tonskapande. Materialet till de Tre Symfoniska bilderna är hämtade ur duetterna för två violiner Jieleden vuille. Uruppförandet skedde i The Parish Church of St John the Baptist The Marketplace Circester .Gloucestershire den 13 april och I Queen Elizabeth Hall I London den 14 april 1996 med The National Youth Wind Orchestra, dirigent Torgny Hanson. Sommaren 1997 var orkestern till Sverige med konserter Hamburg, Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Västerås, Örebro, Linköping och Stockholm. Notmaterial

Finalsatsen(slutet) - mp3

Noter: Blåsbasen

 

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se