<--   op.57   -->

Livets joik för två violiner (1995)

Se CD:n flammor vid fjällets fot. Noter tonsättaren.

Jieleden vuilie Livets jojk op. 57 (1995)
   I. Allegro moderato - mp3

   II. Lento - mp3

   III. Canto con anima - Tempo polska

 

 

Noter: tonsättaren

 

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se