<--   op.54   -->

Östersund 200 år

Leve staden är namnet på ett sånghäfte med 10 sånger som hyllar Östersund. En beställning som i två jubileumsföreställningar framfördes av Jamtkören och Mark Olsson orkester vid 1986 års Picknickkonsert i Expo Norr-hallen den 29/ och den 30/8. Häften finns att köpa hos tonsättaren.

Fröja och Oden
Garnisationsstaden
Östersund Du är mig kär
Vårt Östersund
På Torget
Östersund minnenas stad
Här i Östersund
Hon och Han- Frösön och Östersund
Du min stad
Leve staden!

Noter: tonsättaren

 

 

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se