<--   op.52   -->

Sånger i höstens sköte

Åtta sånger till texter av Berta Magnusson som av sångaren och pedagogen Torsten Föllinger av mig i uppdrag att tonsätta hennes dikter som bygger på sentenser från Torsten Föllinger. Sångerna finns för sång och piano men också i instrumentation för violaensemble med kontrabas.

Jag vandrat vägar
En del måste krypa
Isoleringens lisa
Bara nån´tycker om mig
Sätt ett barn i mitten
Befruktande tankar
Det värdefullaste
Du ska befrias

Noter: tonsättaren

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se