<--   op.38   -->

”Stamps”

 

Till en turné med en ensemble ur Regionmusiken i Östersund skrev jag en version av

”Stamps”. Idén kom från Göran Bergendahl på Riksdkonserter. Elever i högstadieskolor skulle själva fantisera fram en version. Ingvar Lidholms frimärke som gavs ut i samband med celebrerandet av Musikaliska Akademiens 200 års var inspirationskällan. De skolor som inte hade fått fram någon version fick lyssna på min. Ensemblen bestod av blåsare och tre stråkmusiker. Jag tog med mig idén till Bäckedals folkhögskola där vi framförde en version för stråkorkester.

Noter: tonsättaren

 

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se