<--   op.37   -->

Bodsjövisan

Till text av Berta Magnusson skrev jag denna visa på uppdrag av journalisten LO Rindberg.

Noter: tonsättaren

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se