<--   op.36   -->

Aptiten kommer

När jag tilldelades Svenska Sångarförbundets förtjänstemedalj tonsatte jag denna kanon till text av den franske munken Rabelais

Noter: tonsättaren

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se