<--   op.34   -->

HERRI ARBEJAN –SJONG Å ARBEJ!

Sånger och körvisor till texter av Berta Magnusson som vill förmedla stämningar, upplevelser, seder och bruk från gången tid och nutid i Jämtland. . Noter tonsättaren

Henen kom ma - Här kommer vi
Te heejn n jå – Att slipa lien
Hagastänginga - Tillverka stängsel runt hagen
Vaken stårs – vakna flicka
N Grexing – Sköra – skatan –
Bejnlausen – vinden från fjället som drar under stolarna
N Trollsånging – trolldans
Kua ske mjalkes – mjölka kor
Kok n gröt –koka gröt
Grinongan – gnälliga ungar
Gårungan – glada ungar
Jara liman – kvastbindning
Te strigel kniven – vässa kviven
Te kaal å spinn – att karda och spinna
Grestbolauta – belåtna boende på gården
Bakstrasång – baka tunnbröd
Te tväät klea - att tvätta kläder
Te kriit murn – att krita muren
Ta kuur golve - att skura golvet
Nu ha ma gnodd - belåtna arbetare

Noter: tonsättaren

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se