<--   op.28   -->

Blomstervandring

Det var foton tagna av Gudrun Ahlgren, Föllinge, publicerade i tidningen I Juletid bland fjällen, som inspirerade mig att tonsätta de dikter av Berta Magnusson som så poetiskt beskrev blommornas utsrålning. Olle Lindgaard och Ovikens kammarorkester med sopranen Eva Marklund uruppförde sviten i samband med Musikveckan i Östersund 1986.

Blomstervandring - introduktion
Fjällskråp - Petasotes Frigidus
Fjälltolta - Luctúsca Alpina

Skogsfrun - Epipógium Aphýllom
Norna - Calýpso Bulbosa
Tibast - Dáphne Mezeréum

Vit Näckros - Nymphata Alba -

Noter: tonsättaren

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se