<--   op.27   -->

BECEDA

Bokstäverna visar de ”tonliga” bokstäverna i ordet Bäckedal som är Folkhögskolan som ligger i Sveg i Härjedalen. Inspirerad av Lidholms figurativa frimärke till Musikaliska akademins 200årsdag tonsatte jag ett stycke musik för den stråkensemble som bildades året 1979. Samtidigt deltog mycket skickliga blockföjtister och för dem skrev jag en Concertino för sopan – basblockflöjt och stråkar.

Noter: tonsättaren

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se