<--   op.23   -->

En dag ska´jag skriva

Ingeborg Jonsson var medlem i Nässkotts blandade kör och hon gav mig den vid en av körens repetitioner. Sången finns insjungen på CD-n Synligt och Osynligt. Synligt och Näskotts Blandad kör .

mp3

Noter: tonsättaren

 

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se