<--   op.22   -->

Fem Nävervisor (1983)

Solo-manskör-blåskvintett, stråkkvartett-orkester ad.lib

Denna sångsvit är tillägnad Smålands Sångarförbund och dess sångarbröder. Pälle Näver är den folkkäre smålandspoeten som ofta publicerades i såväl Småland och i svenskbygderna i USA. Jag hade förmånen att personligen träffa Pälle och hans rara fru. Dessa sånger uruppfördes i sin helhet i Östersund dit de båda var inbjudna men krafterna räckte inte till för en sådan resa. Växjö manskör framförde sviten vid en turné tillsammans med blåskvintetten Quintessence från Länsmusiken i Växjö.

Min sångmö
Markernas vår


Höstmånad
Kärlekens sånger
Aftonpsalm

Noter: tonsättaren

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se