<--   op.10   -->

Trumpedorerna 1960

Konsertpolka för tre trumpeter och a/ symfoni orkester
b/ blåsorkester

Noter: Länk till Blåsbasen

Trumpetpolka för tre trumpeter. Komponerad till en familekonsert och första gången framförd av Göran Larsson, Gustaf Afzelius och tontäljaren Olof som solister tillsammans med Tranås Orkesterförening. Finns också instrumenterad för blåsorkester och för trumpeter och piano.

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se