<-- op.8   -->

Concertino för stråkar

I Preludio - förspel II Arioso sång III Capriccio lek

-vänskapen med ungdomarna som var medlemmar i min första ungdomsorkester i Tranås 1961 blev till inspiration att tonsätta denna lilla konsert för stråkar.
Energi, temperament, kärleksfull mjukhet och lek är några av tonåringens tillgångar som här tillägnas -

I Preludio - mp3
II
Arioso - mp3
III
Capriccio - mp3

Noter: Blåsbasen

I musikskolan hade vi under detta år en kammarorkester med stråkar och till dessa ungdomar tonsatte jag detta Concertino. Vi började repetera det men flera av de mest avancerade eleverna slutade för att på annan ort fortsätta sin utbildning. Därför fick jag vänta till år1979 då jag tillsammans med en profilerad stråkensemble ur Regionmusiken uruppförde verket i Junsele kyrka i samband med årets Konst-och Musikvecka. Insp. Från Junsele internt

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se