op.1   -->

Svit för blåsarkvintett

Op. 1 Svit för blåsarkvintett (1958)
I Passacaglia - mp3

II Pastoral - mp3

Scherzo - mp3

III Perpeetum mobile - mp3

Noter: STIM eller tonsättaren
Inspelning: Musica Mobile 2000

Från början var det ett examensarbete med uppgiften att skriva en Passacaglia över ett eget bastema. Samtidigt hade jag undervisning i ensemble och den leddes av fd solohornisten i dåvarande Stockholms Konsertförening, professor Axel Malm. Här fick jag också möjligheten att pröva min komposition och det var både inspirerande och lärorikt. När passacaglian var färdig var det dags för sommarferier och min lärare i harmonilära, Henry Lindroth gav mig uppgiften att skriva en Pastoral. Det lyckades och den utformades som en stillsam sats med humoristiskt Scherzo i en mellandel. När jag kom tillbaka från ferierna så tyckte han att kvintetten skulle avslutas med en finalsats och då skrev jag en Pepetum mobile i 5/8 delstakt med tempobeteckningen Vivace och med solokadenser i varje instrument. Sviten uruppfördes i sin helhet vid en konsert med Tranås 1960 med Stockholms Filharmonikers blåsarkvintett: Carl Achatz flöjt, Rolf Lännerholm oboe, Thore Jansson, klari-nett, Wilhelm Lanzky-Otto valthorn och Bruno Lavér fagott. År 2000 framförde Musica Mobile konserten flera ggr. Bl a under musikveckan i Östersund, Musik vid Storsjön.
Inspelad av Musica Mobile internt. Stycket är tillägnat professor Axel Malm.

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | info@lindgrenitoner.se