Den tanklöse spelemannen

Musik: Olof Lindgren
Text: Emil Hagström
Solist: Lennart Ögren
Dirigent: tonsättaren
Östersunds orkesterförenng

 

Lindgren i Toner AB | Bergsgatan 32 | 832 41Frösön | Tel 063-51 11 61 | info@lindgrenitoner.se