1949-1951
Militärmusiker Kungl. Gotlands infanteriregemente. Esskornettist

Kalmar slott 1951
1951-1956
Kungl. Upplands infanteriregemente. Esskornettist
1953-1961
Studier vid Kungl. Musikhögskolan
1953-1957
Solistklass trumpet.
Lärare: Allan Olsson
1954-1958
Solistklass violin.
Lärare: Tage Broström
1957-1961
Orkesterdirigering. Lärare: Tor Mann
1959
Militär musikdirektörsexamen
1959
Musikhögskolans Belöningsjeton
1963
Gästdirigent hos Gävleborgs Orkesterförening
1963
Gästdirigent hos Norrköpings Orkesterförening
1965
Gästdirigent hos Linköpings Orkesterförening
1958-1975
Komm Musikledare Tranås, rektor för musikskolan, dirigent för Tranås Orkesterförening.
1975
Hedersdirigent Tranås Orkesterförening, SOR-s Hedersmedalj Tranås Manskör, Hedersmedlem Tranås Ungdomsorkester
1974-1977
Förbundsdirigent Smålands Sångarförbund Hedersdirigent
1977
Smålands sångarförbunds hedersmedalj
1975-1979
Regionkapellmästare för Nedre Norrland

30 September 1987
1979-1991
Komm Musikledare Krokom
1977-1999
Ledare för Näskotts blandade kör
1977-1983
Instruktör och lärare vid Familjemusikveckorna på Bäckedals folkhögskola
1979-1989
Startat och lett damkören Brunkullorna
1980-2000
Startat och leder Jamtkören
1982-1987
Dirigent för Jämtländska Ungdomsorkestern (symf.)

1987-
Återkommande gästdirigent för Sandvikens Orkesterförening
1994-1999
Konstn. ledare för Östersunds Orkesterförening, Hedersmedlem
1995- 2000
Primarie i Jamtkvartetten (1980) (Laekarkvartetten)
1971
Tranås kulturpris
1985
Krokoms kulturstipendium
1985
Lions kulturstipendium Krokom-Nälden
1990
Olof Högbergsplaketten Norrlandsförbundets hedersbelöning
1991
Länstidningens kulturpris tillsammans med Berta Magnusson
1999
Östersunds Rotaryklubbs KULTURPRIS
2001
invald i FST
(Föreningen Svenska Tonsättare)
2018
slår Olof Lindgren ihop sitt partitur för sista gången

Lindgren i Toner AB | Stenhuggarvägen 5 | 835 40 Nälden | info@lindgrenitoner.se